Navigácia: Dovolenka - Dovolenka Kanárske ostrovy

Dovolenka Kanárske ostrovy Last minute

Kanárske ostrovy

Základné údaje o dovolenke v Kanárske ostrovy

Všeobecné informácie Oficiálny názov: Kanárske ostrovy

Hlavné mesto: Las Palmas

Rozloha: 7447 km2

Počet obyvateľov: 1500000

Náboženstvo: Na Kanárskych ostrovoch, rovnako ako v Španielsku, nemá žiadny druh náboženstva štátny charakter, preto sú akceptované všetky druhy náboženského vyznania, Štát udržuje spoluprácu s katolíckou cirkvou, ktorá medzi obyvateľmi prevláda.

Úradný jazyk: španielčina

Vízum: V súvislosti s vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie/EHP sa každý štátny príslušník SR môže dovolávať práva pobytu v inom členskom štáte EU (tzv. voľný pohyb osôb), a to na základe čl. 18 Zmluvy o založení ES, ktorý stanovuje, že "každý občan Únie má právo slobodne sa pohybovať sa pobývať na území členských štátov".

Cestovné doklady: Ako cestovný doklad je možné používať občianske preukazy typu identifikačnej karty vydané po roku 1993, tzn. od vzniku Slovenskej republiky.História: O pôvode obyvateľov Kanárskych ostrovov sa dodnes veľmi diskutuje, ale prevláda teória, podľa ktorej boli ostrovy osídlené obyvateľmi zo severozápadnej Afriky. Proti tomuto názoru však hovoria fakty, ako napríklad morské prúdy alebo poveternostné podmienky. Ďalší z variantov je spojenie megalitnej kultúry s kultúrou kanárskou. Na Kanárskch ostrovoch existovala civilizácia už 2000 rokov pr. n. l.. Už vtedy tu ľudia žili pod nadvládou panovníka v dobre organizovanej spoločnosti. nepoznali výrobu železa a obývali jaskyne alebo domy postavené z neupravených kameňov. Na ostrove Lanzarote sa takým príbytkom hovorilo "casas hodas". Pôvodným obyvateľstvom boli Guančania, ktorých neskôr premohli Španieli a časť domorodcov sa premiesil s černochmi. V staroveku mali ostrovy meno Fortunate Ensulae (Šťastné ostrovy). V 12. stor. ostrovy objavili Arabi, a o storočie neskôr už boli pod ich kontrolou. V roku 1312 tu pristáli janovskí moreplavci a 1334 Francúzi, v tom istom roku ich pápež Klement VI. pririekol Kastíliu a Luis de la Cerda, vnuk Alfonsa X. Kastilského, bol korunovaný na kráľa ostrovov. V roku 1344 pririekol pápež kanárske ostrovy ku Kastílii. V rokoch 1402-1405 Kanárske ostrovy obsadil francúzsky šľachtic Jean de Béthencourt, ktorý ich obdržal od kastílskeho kráľa Jindricha III. Roku 1405 sa sám prehlásil kráľom a skoro na to ich predal svojmu synovcovi. Kanárske ostrovy roku 1479 pripadli pod španielsku vládu. Na ich brehoch zakotvil aj Krištof Kolumbus a po objavení Ameriky sa stali základňou pre zásobovanie zaoceánskych výprav. V priebehu rokov 1492-1496 si Kanárske ostrovy podmanil kráľ aragónsky Ferdinand II. Katolický. Od začiatku 19. stor. dochádzalo k separistickým hnutiam a nepokojom, spôsobených postupným vytlačovaním domorodých Guančov. V polovici 19. stor. sa stali zámorskou provinciou Španielska. V roku 1927 dochádza k administratívnemu rozdeleniu ostrova na dve provincie, ktoré sú integrálnou súčasťou španielskeho kráľovstva. Autonómny status majú Kanárske ostrovy od roku 1978. V auguste získali ostrovy definitívny autonómny status.
Podnebie: subtropický klimatický pásJe dobré vedieť Voda na ostrove nie je pitná. Respektíve je pitná, ale nie je dobrá. Jedná sa o odsolenú morskú vodu a ako taká, nie je dobrá ani na uvarenia kávy. V supermarketoch sú preto v ponuke 5l kanistre s pitnou vodou.

Keďže na ostrove fúka vietor od oceánu, slniečko je tu naozaj silné, preto hlavne v prvých dňoch svojej dovolenky nepodceňujte krémy s vysokým faktorom.

Kanárske ostrovy majú nízku kriminalitu, ale aj napriek tomu sa môže stať, že váš apartmán navštívi nepozvaný hosť. Na recepcii sa preto informujte o použití trezoru. Prenájom na týždeň stojí okolo 200pts, čo sa naozaj vyplatí.

Prepitné je obvykle zaúčtované už v cene, ktorú v reštaurácií platíte, ale býva zvykom dať približne 20% z ceny .

Dovolenka Kanárske ostrovy

dovolenka Kanárske ostrovy
 dovolenka Kanárske ostrovy
 dovolenka Kanárske ostrovy

Dovolenka Kanárske ostrovy zájazdy

Dovolenky

Destinácia počasie

TOPlist